Nyheter

  • Alla
  • Senaste artiklarna
  • Debattartiklar
  • Äldre artiklar

Nämndemännen har inte råd att betala resorna till domstolarna

Skenande drivmedelspriser till följd av Rysslands invasion av Ukraina riskerar att sätta rättssäkerheten ur spel.
Läs mer →

De skenande advokatkostnaderna i brottsmål

2021-05-21 skickade Nämndemännens Riksförbund (NRF) in en skrivelse till Domstolsverket
Läs mer →

Rapport från vårmöte med Domstolsverket

Snabbrapport efter NRF:s Vårmöte med Domstolsverkets (DOV) Generaldirektör, 2022-03-31, kl1300-1450.
Läs mer →

Värdefulla bidrag till NRF:s fortsatta verksamhetsutveckling

Förbundsstyrelsens (FS) arbetsutskotts (AU) analys av lokalföreningarnas redovisning av grupparbetet
Läs mer →

Viktiga handlingar från Stämman i Uppsala

Handlingar från Stämman i Uppsala 21 - 22 maj
Läs mer →

Årets nämndeman utsedd

Marianne prisad till årets nämndeman: "Trodde inte det var sant"
Läs mer →

NRF kräver ökad bilersättning

Hemställan till Regeringen och Domstolsverket om ökad reseersättning med egen bil för
Läs mer →

Nämndemännens Riksförbunds (NRF) Policy avseende

NRF har i tidigare skrivelse till Domstolsverket, 2020-12-05, uttryckt sin stora oro för risken för smittspridning
Läs mer →

Ersättningarna i brottmål får skarp kritik – ”allvarliga brister”

”Nämndemännen accepterar inte längre att de: ojämlika, oskäliga och orimliga löneskillnaderna
Läs mer →

Endast för administratörer