Nyheter

  • Alla
  • Senaste artiklarna
  • Debattartiklar
  • Äldre artiklar

Frivården är på väg att införa säkerhetskontroller i häktena

Orsaken är att hot, hat och våld mot personal och intagna ökar.

Läs mer →

Lyssna på podd med Stefan Blomquist

Stefan Blomquist, förbundsordförande i Nämndemännens Riksförbund, medverkar i en lång intervju i DJ-podden som produceras av tidningen Dagens Juridik.

Läs mer →

Nämndemännens arvoden höjs 2023-01-01

Förbundsstyrelsen i Nämndemännens Riksförbund (NRF) kan glädjande rapportera att SAMTLIGA nämndemän får en höjning av heldags- och halvdagsarvodena från och med 2023-01-01.

Läs mer →

Nämndemännen har inte råd att betala resorna till domstolarna

Skenande drivmedelspriser till följd av Rysslands invasion av Ukraina riskerar
att sätta rättssäkerheten ur spel.

Läs mer →

De skenande advokatkostnaderna i brottsmål

2021-05-21 skickade Nämndemännens Riksförbund (NRF) in en skrivelse till Domstolsverket

Läs mer →

Rapport från vårmöte med Domstolsverket

Snabbrapport efter NRF:s Vårmöte med Domstolsverkets (DOV)
Generaldirektör, 2022-03-31, kl1300-1450.

Läs mer →

Värdefulla bidrag till NRF:s fortsatta verksamhetsutveckling

Förbundsstyrelsens (FS) arbetsutskotts (AU) analys av lokalföreningarnas redovisning
av grupparbetet

Läs mer →

Viktiga handlingar från Stämman i Uppsala

Handlingar från Stämman i Uppsala 21 – 22 maj

Läs mer →

Årets nämndeman utsedd

Marianne prisad till årets nämndeman: ”Trodde inte det var sant”

Läs mer →

NRF kräver ökad bilersättning

Hemställan till Regeringen och Domstolsverket om ökad reseersättning med egen bil för

Läs mer →

Nämndemännens Riksförbunds (NRF) Policy avseende

NRF har i tidigare skrivelse till Domstolsverket, 2020-12-05, uttryckt sin stora oro för risken för smittspridning

Läs mer →

Ersättningarna i brottmål får skarp kritik – ”allvarliga brister”

”Nämndemännen accepterar inte längre att de: ojämlika, oskäliga och
orimliga löneskillnaderna

Läs mer →

Endast för administratörer