Nyheter

  • Alla
  • Senaste artiklarna
  • Debattartiklar
  • Äldre artiklar

Årets nämndeman 2023

NRF:s förbundsstyrelse beslutade enhälligt att utse Doris Möller, Ystad nämndemannaförening, till Årets Nämndeman den 15 april 2023.

STORT GRATTIS TILL UTMÄRKELSEN!

Läs mer →

Förbundsordföranden i Advokatsamfundets podd

I slutet av april deltog förbundsordföranden i Nämndemännens Riksförbund, Stefan Blomquist i Advokatsamfundspodden, avsnitt 27.
I podden diskuterades nämndemannasystemets fördelar och brister samt frågeställningar kopplade till Snippadomen i Hovrätten.
– Lyssna gärna på podden.

Läs mer →

Riksdagspartierna om nämndemannasystemet

I kölvattnet av den uppmärksammade ”Snippa-domen”, som fick till följd att två socialdemokratiska nämndemän lämnade sina uppdrag, blossade diskussionen om nämndemannasystemets vara eller icke vara upp igen.

Läs mer →

Risk för politisering

Stark kritik efter att nämndemän tvingades avgå

Läs mer →

Nämndemännens Dag 2023

Vi uppmärksammade dagen med ett webbinarium med journalisten och författaren Diamant Salihu

Läs mer →

Kan bli svårt rekrytera nämndemän

Förbundsordförande Stefan Blomquist i Rapports sändning 19:30 måndag 3/4:

”Jag tror att fler och fler nämndemän som är i systemet idag, inte vill fortsätta, och även att det kan bli svårt att rekrytera nya”

Läs mer →

Nämndemännen går till regeringen – kräver höjda arvoden

Nämndemännens riksförbund hemställer att regeringen ser över ersättningsbestämmelserna och höjer arvodena för landets nämndemän.
”Regeringen bör besluta om att arbetsvillkoren förbättras för landets nämndemän. Förbättrade arbetsvillkor torde innebära att domstolarnas oberoende och självständighet ökar”.

Läs mer →

Hemställan till Justitiedepartementet

NRF anser att det är av största vikt att nämndemannasystemets legitimitet stärks och att skäliga och rimliga ersättningar samt arvoden utbetalas. Regeringen bör besluta om att arbetsvillkoren förbättras för landets nämndemän. Förbättrade arbetsvillkor torde innebära att domstolarnas oberoende och självständighet ökar.

Läs mer →

Thomas Rolén – ”Jag förstår att snippadomen väcker känslor”

KRÖNIKA – av Thomas Rolén, Generaldirektör Domstolsverket.
”Vi instämmer helt i inställningen Rolén påvisar” – Förbundsordförande Stefan Blomquist i Dagens Juridik.

Läs mer →

Bedrägerier – ett utbrett samhällsproblem

Bedrägeri innebär att en gärningsperson lurar någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Det medför att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir lurad.

Läs mer →

”Så här får det inte gå till”

Socialdemokraterna i Göteborg kallade två nämndemän till möte efter det kritiserade domslutet. När de valde att avgå fick beslutet beröm av partiets distriktsordförande – vilket väcker ny kritik.

– Så här får det inte gå till, säger Stefan Blomquist, förbundsordförande för Nämndemännens riksförbund.
DN – Gustav Olsson

Läs mer →

Nämndemannen nr 1 – 2023

Ur innehållet bl.a.
Dags för nya nämndemän
Partierna om nämndemän
Porträtt: Elisabeth Wass Löfstedt
”Stick hål på fördomarna”

Läs mer →

Endast för administratörer