Nyheter

  • Alla
  • Senaste artiklarna
  • Debattartiklar
  • Äldre artiklar

DJ granskar – 42 nämndemän enledigas

Dagens Juridik granskar entledigande av nämndemän - intervju med NRF:s ordförande Stefan Blomquist

Intervju i Dagens Eko av Stefan Blomquist
Läs mer →

Webbinarium 13 maj -24

Webbinarium med Ulf Mörkås, chef för utredningsenhet Göteborg
Läs mer →

Min medlemssida

Nu kan du logga in för att se och ändra dina medlemsuppgifter i medlemssystemet
Läs mer →

”Höj arvodet till finsk nivå”

Arvodet för nämndemännen måste höjas och bättre ersättning bör utgå vid övertidsarbete. Det anser Nämndemännens Riksförbund som vid upprepade tillfällen vänt sig till justitiedepartementet med ...
Läs mer →

”Har gängkriminella initiativet i det svenska rättssystemet?”

DEBATT – av Stefan Blomquist, Förbundsordförande Nämndemännens Riksförbund Dagens Juridik 20/9
Läs mer →

Årets nämndeman 2023

NRF:s förbundsstyrelse beslutade enhälligt att utse Doris Möller, Ystad nämndemannaförening, till Årets Nämndeman den 15 april 2023. STORT GRATTIS TILL UTMÄRKELSEN!
Läs mer →

Förbundsordföranden i Advokatsamfundets podd

I slutet av april deltog förbundsordföranden i Nämndemännens Riksförbund, Stefan Blomquist i Advokatsamfundspodden, avsnitt 27. I podden diskuterades nämndemannasystemets fördelar och brister samt frågeställningar kopplade ...
Läs mer →

Riksdagspartierna om nämndemannasystemet

I kölvattnet av den uppmärksammade ”Snippa-domen”, som fick till följd att två socialdemokratiska nämndemän lämnade sina uppdrag, blossade diskussionen om nämndemannasystemets vara eller icke vara ...
Läs mer →

Risk för politisering

Stark kritik efter att nämndemän tvingades avgå
Läs mer →

Kan bli svårt rekrytera nämndemän

Förbundsordförande Stefan Blomquist i Rapports sändning 19:30 måndag 3/4: "Jag tror att fler och fler nämndemän som är i systemet idag, inte vill fortsätta, och ...
Läs mer →

Nämndemännen går till regeringen – kräver höjda arvoden

Nämndemännens riksförbund hemställer att regeringen ser över ersättningsbestämmelserna och höjer arvodena för landets nämndemän. "Regeringen bör besluta om att arbetsvillkoren förbättras för landets nämndemän. Förbättrade ...
Läs mer →

Hemställan till Justitiedepartementet

NRF anser att det är av största vikt att nämndemannasystemets legitimitet stärks och att skäliga och rimliga ersättningar samt arvoden utbetalas. Regeringen bör besluta om ...
Läs mer →

Endast för administratörer