Förbundet

Förbundet

Nämndemännens riksförbund representerar Sveriges nämndemän nationellt och internationellt 

NRF är remissorgan gentemot Domstolsverket, regering och riksdag i frågor som berör Sveriges rättsväsen.

Förbundet företräder Sveriges nämndemän och till NRF anslutna föreningar och direktanslutna medlemmar inför såväl myndigheter som allmänhet och press.

Förbundet ska bevaka och tillvarata nämndemännens intressen i alla frågor av betydelse inom rättsväsendet.

Förbundet följer och deltar i debatter samt sprider kännedom om nämndemannauppdragets betydelse i ett rättssamhälle.

Förbundet bidrar tillsammans med de lokala föreningarna i nämndemännens kompetensutveckling samt ger fördjupad kunskap och förståelse i uppdraget som nämndeman.

Förbundet har en kompletterande försäkring för medlemmarna så att de har ett fullgott skydd även under föreningsaktiviteter.

Förbundet är partipolitiskt och religiöst neutralt.

Endast för administratörer