Årets Nämndeman - Kjell Nilsson Hässleholms nämndemannaförening

Kjell har varit en stark kraft i rättssystemet under de senaste 37 åren och har visat en enastående hängivenhet för rättvisa och medkänsla för den svages situation. 

Kjell Nilsson har inte bara tjänstgjort som nämndeman i över tre decennier utan har också varit en förebild för kollegor och en respekterad mentor för yngre nämndemän. Genom sin långa tjänstgöring har Kjell kontinuerligt haft en stark vilja att stå på den svages sida och säkerställa att varje individ får rättvis behandling inför lagen. 

Hans engagemang och som ordförande i Hässleholms nämndemannaförening har han varit en centralfigur i att skapa samhällsmedvetenhet kring rättssystemets funktion och behovet av engagemang för att stärka rättvisa och rättssäkerhet. Han har drivit våra frågor gentemot domstolen och allmänheten. Kjell är dessutom en stor idrottsprofil och lika engagerad i lokala föreningar.

Kjell Nilsson har också innehaft posten som ordförande i Hässleholms nämndemannaförening i hela 31 år, och under denna tid har han framgångsrikt lett föreningen med en stor övertygelse, engagemang och en vision. Hans ledarskap har skapat en sammanhållning bland nämndemännen och främjat utbyte av kunskap och erfarenhet. 

Kjell Nilssons engagemang sträcker sig även till förbundsnivå och kamratföreningen, där han aktivt har arbetat för att förena nämndemän på regional och nationell nivå. Hans bidrag har inte bara stärkt samarbetet mellan olika domstolar och nämndemannaföreningar, utan har även varit en viktig kraft för att förbättra utbildning och gemenskap inom nämndemannakåren. 

Genom åren har Kjell varit en pålitlig företrädare för grundläggande värderingar som rättvisa och empati. Hans kollegiala sätt och förmåga att förstå och bemöta varje enskild situation har gjort honom omtyckt både inom tingshuset och i samhället. 
Kjell Nilssons 37-åriga engagemang som nämndeman är en inspirerande bedrift och en påminnelse om vikten av att hålla fast vid principer som rättvisa och solidaritet. Hans omfattande engagemang på förbundsnivå och i kamratföreningen, samt det långvariga ordförandeskapet för Hässleholms nämndemannaförening, ytterligare stärker hans anspråk på titeln ”Årets Nämndeman” och visar på ett engagemang som sträcker sig bortom det lokala till det nationella sammanhanget. Han är en förebild för oss nämndemän!
Priset delades ut i samband med NRF:s Riksstämma i Uppsala den 25 – 26 maj 2024.

Endast för administratörer