<--! -->
nrf_logga.png
Hem Förbundet Bli medlem Ekonomi Kontakt

Nyhetsbrev

Här hittar du alla våra nyhetsbrev. De senaste med aktuell information.

Nämndemannen

Här kan du hämta vår tidning i pdf-format.

Lokala Nämndemannaföreningar

Sök din lokala nämndemannaförening. Här finns en förteckning över alla lokala nämndemannaföreningar.


Uppdaterad 2022-10-02 9:59

Ny hemsida för NRF
Skäliga arvoden och ersättningar

NRF fortsätter enträget arbetet för höjda arvoden och ersättningar Läs här


Ersättningar i brottmål får skarp kritik

NRF var tidigt ute (våren 2021) och påtalade detta och har av DOV krävt riktlinjer och utbildning av nämndemännen (Läs här).

Vid NRF:s möte med GD i DOV 2021-10-04, tog NRF åter igen upp denna fråga med GD DOV. Han meddelade att våra synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Utredningen som helhet slutredovisas 2022-03-01. Domstolsverket säger i en kommentar till rapporten att det kommer att vara ett "högprioriterat arbete" att arbeta med de rekommendationer som nu ges av Riksrevisionen. Under tiden fram till att utredningen redovisas, rekommenderar FS att alla nämndemän aktivt tar del av ersättningsunderlagen och deltager i besluten om ersättningar.


NRF kräver ökad bilersättning

NRF kräver ökad bilersättning

Skulle du arbeta en hel dag för 500

Underbetalda nämndemän - SvD Debatt

Nämndemännen instämmer i samfundets synpunkter om säkerheten

Läs artikeln i Dagens JuridikDomstolen och corona


Debattartikel GP 20201117

Bild från Göteborgsposten

"Staten måste agera för att rättssalen ska vara en trygg plats"

Staten måste agera för att rättssalen ska vara en trygg plats. Hotmiljön i landets domstolar har ökat på senare år. Landets nämndemän löper en ökad risk att utsättas för hot, hat och våld under tjänstgöring i sitt offentliga förtroendeuppdrag. Detta är en mycket oroande utveckling som staten måste börja ta på allvar, skriver Stefan Blomquist, Nämndemännens Riksförbund (NRF).

Länk till artikeln i Dagens JuridikDebattartikel 20201013


Nämndemännen - En nödvändig del - Debattartikel av Förbundsordförande Linda von Beetzen och Stefan Blomquist

Debattartikel 20200808


Nämndemännens villkor och ersättningar - Debattartikel

Debattartikel 20200609


Debattartikel

Debattartikel 20200511


Debattartikel 20200407

Läs artikeln här"Föryngring av nämndemannakåren har misslyckats"

Pressrelease 20200401

Läs pressreleasen härNämndemännen kräver dubblerat arvode

Nämndemännen kräver dubbelt arvode

Läs artikel i Dagen Juridik


Artikel GP Stefan B


En vittrande pelare - Linda von Beetzen

Mönstret som framträder är tydligt; nämndemännens roll undermineras från en rad olika håll. Situationen är mycket oroväckande och i förlängningen är risken uppenbar att rättssäkerheten påverkas negativt, skriver Linda von Beetzen.

Läs artikeln i NWT


"En kedja är inte starkare än den svagaste länken" - Debatt av Stefan Blomquist

Läs artikeln ur "Dagens Juridik" härDebatt om nämndemannasystemet

Läs här


Artikel Ingamaj Wallertz Olsson

Läs artikeln här


Artikel av Stefan Blomquist

Läs här


DN-debatt Nämndman i offentlig tjänst

Stefan Blomquist: Nämndemännens ersättning måste höjas kraftigt

Läs debattartikel


Ansvaret att vara nämndeman

Artikel i Alingsås Tidning skriven av Inga-Maj Wallertz Olsson, nämndeman vid Alingsås tingsrätt.

Till artikeln

Vårmöte med DOV

Nya handlingsregler i rätten

Enkätundersökningen om ersättningar - Resultat

Dagens Juridik 20211215

NRF kräver ökad bilersättning


NRF kräver ökad bilersättning

Enkätundersökningen om ersättningar - Resultat

Upplev NRF:s digitala Stämma 2020 genom tal, förhandlingar, bilder och filmer

Mtrl från Stämman 2020


"Domstolarna avgjorde fler brottmål - tack vare pandemin"

Avgjorde fler brottmål - tack vare pandemin

"Min slutsats är att ökningen av antalet avgjorda brottmål, inte hade varit möjligt om inte vi nämndemän så lojalt hade ställt upp i domstolarna, trots risken för allvarlig smitta." - Läs förbundsordförande Stefan Blomquists kommentar till Dostolsverket och Dagens Juridik här.

Ett stort tack från Generaldirektören på Domstolsverket, Thomas Rolén - Läs här


Ökade advokatarvoden oroar

Se inslag på SVT Nyheter


"Frågor som NRF önskar få belysta" - Hemställan till DomstolsverketÅrets Nämndeman är utsedd!
Nämndemännens Riksförbund (NRF) vill gratulera nämndemannen Anders Åresten från Upplands Nämndemannaförening till utmärkelsen Årets Nämndeman 2020

Anders Åresten - Årets Nämndeman

Förbundsordförande Stefan Blomquists tal vid utmärkelsen


Nämndemännens arvoden o. ersättningar

Se inslag på SVT Nyheter - Sörmland


Läs NRF:s pressrelease - 20210309

Läs NRF:s hemställan om höjning av nämndemännens arvodenmicasa_trivsel_20201220


Intervju Stefan Blomquist SVT Sthlm


"Lessons from Around the World" - Studiematerial från webinariet 20200423

Webinariet 20200423

Till studiematerialNya nämndemän redo att döma i Värmlands tingsrätt

Nya nämndemän i Värmland

Se inslaget från SVT Värmland


Tingsrättens chef i Värmland försvarar nämndemannasystemet


Nämndemän behövs

Se inslaget från SVT VärmlandPressrelease från NRF 2 oktober 2019

Pressrelease_20191002

Läs den här


Ordförandekonferens 2019

Läs merLars Österdahl Till minne

Tullia von Sydow, 1919 - 2019

Ur Svenska Dagbladet 18/8

Tullia von Sydow 1919-2019


Hasso Lieber - ENALJ


NRF pressrelease om straffskärpningsgrunden

NRF välkomnar och bejakar den nya straffskärpningsgrunden. I sammanhanget är det också viktigt att påminna om att landets 8500 nämndemän är förtroendevalda och utgör en grundsten för rättskipningen i landets domstolar.

Frågan om ett starkt och utökat lagstadgat skydd för landets nämndemän är en av Nämndemännens Riksförbund (NRF) högst prioriterade frågor för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö mm.

Det skall således inte vara någon skillnad på skyddet för en juristdomare och en förtroendevald nämndeman (lekmannadomare) eftersom de deltar med lika och delat ansvar för domstolens beslut.

NRF förutsätter därför att även landets 8500 nämndemän inbegrips i den nya lagändringen som föreslås träda i kraft 1 jan 2020.

Läs NRF:s pressrelease här


Möte med justitieministern april 2019

Läs om mötet här


Människohandel - Artikel i NA 20190204

Läs eller ladda hem artikeln ur Nerikes Allehanda som pdf


 

Centralt

​Regionalt / Lokalt

Nya regler för ansökan om bidrag från NRF:s utbildningskonto samt från Domstolsverkets konto

Hittar du här


Dokument

Dokument - så som äldre utgåvor av vårt Nyhetsbrev och tidningen Nämndemannen hittar du under Dokument, som du når via länken längst ned på sidan.

 

Blanketter

Blankett för reseräkning och ansökan/redovisning av aktivitet finns att ladda ner under länken Dokument i sidfoten.

Stort tack till dig...

...som skickar in nytt material till nmrf.se och bidrar till att hålla NRF:s hemsida intressant och aktuell.
Använd gärna länken "Meddela webbansvarig" i sidfoten. Du kan naturligtvis även maila till adressen webb@nmrf.seGDPR-info
det_kom_ett_brev

Läs här


GDPR-broschyr

Ladda ner informationsbroschyr om GDPR för föreningen i word-format

Utskriftshandledning till broschyren finns här

KONTAKTUPPGIFTER

NRF Kansli 0730-47 24 00
Telefontid: måndag - torsdag 13.00 - 18.00
E-post: kansli@nmrf.se
Mejl besvaras alltid och så snart som möjligt


Förbundsordförande Stefan Blomquist
E-post: stefan.blomquist@nmrf.seNyhetsbrev och Verksamhetsberättelser

Här hittar du alla våra nyhetsbrev

Senaste nyhetsbrevet hittar du här


Här hittar du Verksamhetsberättelser för 2011-2020Dokument & blanketter


Nämndemannen 3 - 2022


Nämndemannen 3 - 2022

linkedin

facebook

Försäkringsskydd för nämndemän

Info hittar du här


Nämndeman - ett förtroendeuppdrag
(domstol.se/namndeman)

Nämndeman - ett förtroendeuppdrag


Årets Nämndeman
Bilder Lindas tal NRF på Facebook