Välkommen till Nämndemännens Riksförbund
Förbundet företräder Sveriges nämndemän och till NRF anslutna föreningar och direktanslutna medlemmar inför såväl myndigheter som allmänhet och press. Förbundet bevakar och tillvaratar nämndemännens intressen i alla frågor av betydelse inom rättsväsendet.

Vi är ett remissorgan gentemot Domstolsverket, regering och riksdag.
Läs mer
Välkommen till NRF!
Vi är ett förbund som företräder Sveriges nämndemäns intressen. Vi vill sprida kännedom om uppdraget i rättssamhället och bidra till kompetensutveckling.
Läs mer
Välkommen till NRF!
Förbundet följer och deltar i debatter samt sprider kännedom om nämndemannauppdragets betydelse i ett rättssamhälle.
Läs mer
Nämndeman - ett förtroendeuppdrag
Nämndemän är förtroendevalda personer inom rättsväsendet med en lång tradition i svensk historia.

Systemet med nämndemän bidrar till att landets medborgare får insyn i domstolarnas verksamhet. En viktig grundpelare i ett demokratiskt samhälle.
Läs mer
Föregående
Nästa

Telefon
0730-47 24 00

Telefontid måndag - torsdag 13 - 18

Mejl
email hidden; JavaScript is required

Senaste nytt

Frivården är på väg att införa säkerhetskontroller i häktena

Orsaken är att hot, hat och våld mot personal och intagna ökar.

Läs mer →

Lyssna på podd med Stefan Blomquist

Stefan Blomquist, förbundsordförande i Nämndemännens Riksförbund, medverkar i en lång intervju i DJ-podden som produceras av tidningen Dagens Juridik.

Läs mer →

Nämndemännens arvoden höjs 2023-01-01

Förbundsstyrelsen i Nämndemännens Riksförbund (NRF) kan glädjande rapportera att SAMTLIGA nämndemän får en höjning av heldags- och halvdagsarvodena från och med 2023-01-01.

Läs mer →

Nämndemännen har inte råd att betala resorna till domstolarna

Skenande drivmedelspriser till följd av Rysslands invasion av Ukraina riskerar
att sätta rättssäkerheten ur spel.

Läs mer →

De skenande advokatkostnaderna i brottsmål

2021-05-21 skickade Nämndemännens Riksförbund (NRF) in en skrivelse till Domstolsverket

Läs mer →

Rapport från vårmöte med Domstolsverket

Snabbrapport efter NRF:s Vårmöte med Domstolsverkets (DOV)
Generaldirektör, 2022-03-31, kl1300-1450.

Läs mer →

Centralt

Nya regler för ansökan om bidrag från NRF:s utbildningskonto samt från Domstolsverkets konto.

Regionalt / Lokalt

”Ett gott Exempel” – det kom ett brev från Alingsås
Nämndemannaförening…

Stort tack till dig...

…som skickar in nytt material till nmrf.se och bidrar till att hålla NRF:s hemsida intressant och aktuell.

Du kan mejla till adressen email hidden; JavaScript is required.

Ladda ner informationsbroschyr om GDPR för föreningen i PDF-format.

Utskriftshandledning till broschyren finns här.

Endast för administratörer