Välkommen till Nämndemännens Riksförbund
Förbundet företräder Sveriges nämndemän och till NRF anslutna föreningar och direktanslutna medlemmar inför såväl myndigheter som allmänhet och press. Förbundet bevakar och tillvaratar nämndemännens intressen i alla frågor av betydelse inom rättsväsendet.

Vi är ett remissorgan gentemot Domstolsverket, regering och riksdag.
Läs mer
Välkommen till NRF!
Vi är ett förbund som företräder Sveriges nämndemäns intressen. Vi vill sprida kännedom om uppdraget i rättssamhället och bidra till kompetensutveckling.
Läs mer
Välkommen till NRF!
Förbundet följer och deltar i debatter samt sprider kännedom om nämndemannauppdragets betydelse i ett rättssamhälle.
Läs mer
Nämndeman - ett förtroendeuppdrag
Nämndemän är förtroendevalda personer inom rättsväsendet med en lång tradition i svensk historia.

Systemet med nämndemän bidrar till att landets medborgare får insyn i domstolarnas verksamhet. En viktig grundpelare i ett demokratiskt samhälle.
Läs mer
Föregående bild
Nästa bild

Mejl
email hidden; JavaScript is required

Senaste nytt

Årets nämndeman – Kjell Nilsson

Kjell har varit en stark kraft i rättssystemet under de senaste 37 åren. GRATTIS TILL UTMÄRKELSEN!
Läs mer →

Nämndemän – Hellre fria än fälla

År 2017 var det nästan dubbelt så vanligt att nämndemän gick emot majoriteten i rätten för att de ville döma för våldtäkt hellre än fria. ...
Läs mer →

DJ granskar – 42 nämndemän enledigas

Dagens Juridik granskar entledigande av nämndemän - intervju med NRF:s ordförande Stefan Blomquist

Intervju i Dagens Eko av Stefan Blomquist
Läs mer →

Min medlemssida

Nu kan du logga in för att se och ändra dina medlemsuppgifter i medlemssystemet
Läs mer →

”Höj arvodet till finsk nivå”

Arvodet för nämndemännen måste höjas och bättre ersättning bör utgå vid övertidsarbete. Det anser Nämndemännens Riksförbund som vid upprepade tillfällen vänt sig till justitiedepartementet med ...
Läs mer →

”Har gängkriminella initiativet i det svenska rättssystemet?”

DEBATT – av Stefan Blomquist, Förbundsordförande Nämndemännens Riksförbund Dagens Juridik 20/9
Läs mer →

Centralt

Nya regler för ansökan om bidrag från NRF:s utbildningskonto samt från Domstolsverkets konto.

Regionalt / Lokalt

”Ett gott Exempel” – det kom ett brev från Alingsås
Nämndemannaförening…

Stort tack till dig...

…som skickar in nytt material till nmrf.se och bidrar till att hålla NRF:s hemsida intressant och aktuell.

Du kan mejla till adressen email hidden; JavaScript is required eller använda detta formulär.

Ladda ner informationsbroschyr om GDPR för föreningen i PDF-format.

Utskriftshandledning till broschyren finns här.

Endast för administratörer