Välkommen till Nämndemännens Riksförbund
Förbundet företräder Sveriges nämndemän och till NRF anslutna föreningar och direktanslutna medlemmar inför såväl myndigheter som allmänhet och press. Förbundet bevakar och tillvaratar nämndemännens intressen i alla frågor av betydelse inom rättsväsendet.

Vi är ett remissorgan gentemot Domstolsverket, regering och riksdag.
Läs mer
Välkommen till NRF!
Vi är ett förbund som företräder Sveriges nämndemäns intressen. Vi vill sprida kännedom om uppdraget i rättssamhället och bidra till kompetensutveckling.
Läs mer
Välkommen till NRF!
Förbundet följer och deltar i debatter samt sprider kännedom om nämndemannauppdragets betydelse i ett rättssamhälle.
Läs mer
Nämndeman - ett förtroendeuppdrag
Nämndemän är förtroendevalda personer inom rättsväsendet med en lång tradition i svensk historia.

Systemet med nämndemän bidrar till att landets medborgare får insyn i domstolarnas verksamhet. En viktig grundpelare i ett demokratiskt samhälle.
Läs mer
Previous slide
Next slide

Mejl
email hidden; JavaScript is required

Telefon
0730-47 24 00

Telefontid måndag - torsdag 13 - 18

Senaste nytt

Årets nämndeman 2023

NRF:s förbundsstyrelse beslutade enhälligt att utse Doris Möller, Ystad nämndemannaförening, till Årets Nämndeman den 15 april 2023.

STORT GRATTIS TILL UTMÄRKELSEN!

Läs mer →

Förbundsordföranden i Advokatsamfundets podd

I slutet av april deltog förbundsordföranden i Nämndemännens Riksförbund, Stefan Blomquist i Advokatsamfundspodden, avsnitt 27.
I podden diskuterades nämndemannasystemets fördelar och brister samt frågeställningar kopplade till Snippadomen i Hovrätten.
– Lyssna gärna på podden.

Läs mer →

Riksdagspartierna om nämndemannasystemet

I kölvattnet av den uppmärksammade ”Snippa-domen”, som fick till följd att två socialdemokratiska nämndemän lämnade sina uppdrag, blossade diskussionen om nämndemannasystemets vara eller icke vara upp igen.

Läs mer →

Risk för politisering

Stark kritik efter att nämndemän tvingades avgå

Läs mer →

Nämndemännens Dag 2023

Vi uppmärksammade dagen med ett webbinarium med journalisten och författaren Diamant Salihu

Läs mer →

Kan bli svårt rekrytera nämndemän

Förbundsordförande Stefan Blomquist i Rapports sändning 19:30 måndag 3/4:

”Jag tror att fler och fler nämndemän som är i systemet idag, inte vill fortsätta, och även att det kan bli svårt att rekrytera nya”

Läs mer →

Centralt

Nya regler för ansökan om bidrag från NRF:s utbildningskonto samt från Domstolsverkets konto.

Regionalt / Lokalt

”Ett gott Exempel” – det kom ett brev från Alingsås
Nämndemannaförening…

Stort tack till dig...

…som skickar in nytt material till nmrf.se och bidrar till att hålla NRF:s hemsida intressant och aktuell.

Du kan mejla till adressen email hidden; JavaScript is required eller använda detta formulär.

Ladda ner informationsbroschyr om GDPR för föreningen i PDF-format.

Utskriftshandledning till broschyren finns här.

Endast för administratörer