Förbundet

Förbundet

Lyckad kongress i Karlskrona

NRF:s förbundskongressen 2011 genomfördes den 13 – 15 maj 2011 i Karlskrona stad, marinmuseum.

Kongressen i Karlskrona var allmänt lyckad. Hit kom delegater från hela landet för att ta del av ett digert program, diskutera motioner och välja ny förbundsstyrelse.

Programmet som föreningen i Karlskrona ställt samman tillsammans med Hans Båging och Eva Olsson från förbundsstyrelsen var digert. NRF:s förbundsordförande Lars Lassinantti invigde kongressen under fredagen. De som medverkade med tal och anföranden var under fredagen Blekinges landshövding Gunvor Engström, lagmännen Sigurd Heuman och Pia Johansson. Under lördagen medverkade Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad. Under kongressen utfrågades också den avgående förbundsstyrelsen och mentor var här den tidigare åklagaren Brynolf Wendt. Brynolf Wendt var också under senaste fyra år nämndeman i Halmstad.

Under lördagen arrangerades en uppskattad sightseeing av Karlskrona, först med buss och därefter med båt. Karlskrona har en intressant historia, en gång faktiskt planerad som svensk huvudstad. Marinmuseum spelade en viktig roll under kongressen. Här ägde själva kongressen rum men här arrangerades också middag med dans under lördagen.

Under söndagen valdes ny förbundsstyrelse, nya revisorer, ny valberedning.

Lars Lassinantti valdes om till förbundsordförande, Lars Sandström till förbundskassör. Övriga ordinarie ledamöter blev Ingela Ohldin, Barbro Tjernström, Marika af Winklerfelt, Tomas Jakopsohn, Bo Sjöberg, Margrethe Höglund, Frank Norgren, Gertie Olsson och Eva Olson. Till ersättare valdes Gertrud Askfelt, Staffan Björnberg, Priscilda Helenius och Björn Sandwall.

Vid förbundsstyrelsens första sammanträde valdes Gertie Olsson till förbundssekreterare.

Till revisorer valdes Eva Schenström och Marianne Bendix. Kjell Nilson och Inger Heimburger valdes till revisorsersättare.

I valberedningen ingår Erland Eriksson (sammankallande), Michael PB Johansson, Yvonne Lorentsson, Inga-Lisa Sundquist och Eva Persson.

Protokoll hämtar du här.

Endast för administratörer