FÖRBUNDET

Förbundet

Kongressen i Örebro 2015

Kongressprotokollet hittar du här.

Förbundstyrelsen som valdes vid kongressen:


Förbundsordförande Marika af Winklerfelt, Stockholm

Vice förbundsordförande Bo Sjöberg, Örebro Län

Förbundssekreterare Lars Österdahl, Värmland

Förbundskassör Karin Einarsdotter-Carlén, Örebro Län

Ledamöter: Lars Pohjanen, Luleå, Eva Persson, Storgöteborg, Birgitta Ståhl, Blekinge, Björn Sandwall, Halmstad och Hans Andersson, Eskilstuna-Strängnäs. 

Ersättare: Kjell Nilsson, Hässleholm och Mats Linder, Attunda.

§    Regionombud

Styrelsen beslöt om följande regionindelning:

Lars Pohjanen, region 1-2

Lars Österdahl, region 3

Bo Sjöberg, region 4

Marika af Winklerfelt och Mats Linder, region 5

Hans Andersson, region 6

Eva Persson, region 7

Björn Sandwall, region 8

Birgitta Ståhl, region 9

§    Redaktionsråd för Nämndemannen

Beslutades att redaktionsrådet skall bestå av:
Redaktören Staffan Ringskog, ordföranden Marika af Winklerfelt, Lars Österdahl, Hans Andersson och Eva Persson.

§    Nyhetsbreven

Till ansvariga för nyhetsbreven utsågs Marika af Winklerfelt, Lars Österdahl och Hans Andersson.

§    Hemsidan

Framhölls vikten av att hemsidan/hemsidorna hålls aktuella. I nästa nyhetsbrev och i Nämndemannen bör vi framhålla vikten av detta. Hans Andersson tog på sig rollen att bearbeta de lokala hemsidorna.

Läs pressmeddelande

Endast för administratörer