Förbundet

Förbundet

Förbundsstyrelsen

…som valdes vid Stämman i Uppsala 25-26 maj 2024

Förbundsordförande
Linda Ingvarsson

Vice förbundsordförande
Eva Berg Arbro

Förbundskassör
Karin Einarsdotter – Carlén

Förbundssekreterare
Molly Hoffrén

Ledamöter
Margaretha Holmlund
Eva Persson
Babak Ghorani
Anitha Wretling
Kaj Johansson

Ersättare
Chatarina Nordström
Björn Sandwall
Pernilla Andersson
Claes-Håkan Jansson

Endast för administratörer