Förbundet

Förbundet

Förbundsstyrelsen

…som valdes vid Stämman i Uppsala 21-22 maj 2022

Förbundsordförande
Stefan Blomquist

Vice förbundsordförande
Linda Ingvarsson

Förbundskassör
Karin Einarsdotter – Carlén

Förbundssekreterare
Roine Hangvar

Ledamöter
Margaretha Holmlund
Eva Persson
Birgitta Carlstedt
Jon Essebro
Lennart Jonsson

Ersättare
Karin Larses
Carl-Oscar Fransson
Orvar Turegård

Endast för administratörer