Stämman 2018

Välkommen till Stämman 2018!

Valda ombud och stämmans funktionärer hälsas  hjärtligt välkomna till Stockholms tingsrätt, Rådhuset till NRF:s andra förbundsstämma 5 maj 2018.

NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

Endast för administratörer