Revisorer

Förbundet

Revisorer och ersättare

Revisorer

Björn Sandwall, Halmstad NF, 070-533 22 30

Lars Lassinantti, Luleå NF, 070-651 78 12

Hans Strandberg, Luleå NF, 070-586 79 33

 

Ersättare

Birgitta Larsson, Halmstad NF, 073-141 08 32

Lars-Åke Henriksson, FR Stockholm NF, 070-371 71 91

Endast för administratörer