Intervju med Stefan Blomquist, förbundsordförande, i Expressen

”Uppvuxen med vissa värderingar”
Nämndemän är domare utan juristutbildning. Tanken är att de ska fungera som allmänhetens representanter och folkets sunda förnuft i rättssalen. Nämndemännens riksförbunds ordförande – själv en man med otaliga timmars erfarenhet av att döma – heter Stefan Blomquist och när han får höra om skillnaden mellan 2017 och 2023 blir han förvånad. Efter en liten stunds betänketid ser han två möjliga förklaringar till att det blivit så mycket vanligare att nämndemän vill fria i våldtäktsfall. Nummer ett: hälften av alla nämndemän är 65 år eller äldre.

– De kanske har en annan värdebild av rätt och fel. Om det i de fallen du hittat till övervägande del är pensionärer så skulle man kunna göra kopplingen att de har en gammaldags syn på sexualbrott och var gränsen för en våldtäkt går. Man är uppvuxen med vissa värderingar och har haft dem större delen av sitt liv, och så kommer det en lagstiftning som ska omvärdera vad en våldtäkt är… Möjligen kan det vara en förklaring.

”Det är skandal”
Den andra möjliga förklaringen som Stefan Blomquist kan komma på är att nämndemännen inte utbildas i ny lagstiftning – i kombination med att nya lagar
fullkomligt ”haglar ner”.

– När samtyckeslagen kom, tror du att vi nämndemän fick någon utbildning om den lagen då? Tror du att vi fick sitta ner och gå igenom lagen och diskutera och förstå innehållet i den? Nej. Utan då är det business as usual , man ska döma direkt. Det är precis som vid annan ny lagstiftning. Inga genomgångar, ingendiskussion, ingen fördjupning, ingenting. Och det tycker jag är skandal.

Endast för administratörer