Nyheter

  • Alla
  • Senaste artiklarna
  • Debattartiklar
  • Äldre artiklar

Nämndemännen går till regeringen – kräver höjda arvoden

Nämndemännens riksförbund hemställer att regeringen ser över ersättningsbestämmelserna och höjer arvodena för landets nämndemän. "Regeringen bör besluta om att arbetsvillkoren förbättras för landets nämndemän. Förbättrade ...
Läs mer →

Hemställan till Justitiedepartementet

NRF anser att det är av största vikt att nämndemannasystemets legitimitet stärks och att skäliga och rimliga ersättningar samt arvoden utbetalas. Regeringen bör besluta om ...
Läs mer →

Thomas Rolén – ”Jag förstår att snippadomen väcker känslor”

KRÖNIKA – av Thomas Rolén, Generaldirektör Domstolsverket.
"Vi instämmer helt i inställningen Rolén påvisar" - Förbundsordförande Stefan Blomquist i Dagens Juridik.
Läs mer →

Bedrägerier – ett utbrett samhällsproblem

Bedrägeri innebär att en gärningsperson lurar någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Det medför att gärningspersonen ...
Läs mer →

”Så här får det inte gå till”

Socialdemokraterna i Göteborg kallade två nämndemän till möte efter det kritiserade domslutet. När de valde att avgå fick beslutet beröm av partiets distriktsordförande – vilket ...
Läs mer →

Nämndemannen nr 1 – 2023

Ur innehållet bl.a. Dags för nya nämndemän Partierna om nämndemän Porträtt: Elisabeth Wass Löfstedt "Stick hål på fördomarna"
Läs mer →

Lagen måste ändras – BO

Fallet med det misstänkta mordet på en 8-årig pojke i Luleå upprör många – så även Barnombudsmannen. Hon vill se en lagändring och att barn ...
Läs mer →

VÅRDNAD BOENDE UMGÄNGE

Nämndemännens Riksförbund i samverkan med Göteborgs Nämndemannaförening och VBU, bjöd in till en uppskattad digital föreläsning den 2 februari
Läs mer →

Frivården är på väg att införa säkerhetskontroller i häktena

Orsaken är att hot, hat och våld mot personal och intagna ökar.
Läs mer →

Lyssna på podd med Stefan Blomquist

Stefan Blomquist, förbundsordförande i Nämndemännens Riksförbund, medverkar i en lång intervju i DJ-podden som produceras av tidningen Dagens Juridik.
Läs mer →

Nämndemännens arvoden höjdes 2023-01-01

Förbundsstyrelsen i Nämndemännens Riksförbund (NRF) kan glädjande rapportera att SAMTLIGA nämndemän får en höjning av heldags- och halvdagsarvodena från och med 2023-01-01.
Läs mer →

Nämndemannen 4 – 2022

Sista numret för 2022 läser du här!
Läs mer →

Endast för administratörer