Inspelning från Advokatsamfundspodden

Lyssna på inspelningen från 2023-04-25. Avsnittet (nr 27) handlade om nämndemannasystemet och dess vara eller icke vara, snippadomen mm.
Willy Silberstein modererade. Deltagare: Stefan Blomquist Förbundsordförande NRF, Anders Hagsgård Hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige och Mia Edwall Insulander, generalsekreteraren för advokatsamfundet.

Efter att snippadomen blev offentlig i slutet av februari har det varit ett enormt medieintresse för dels snippadomen och dels för nämndemannasystemet i allmänhet.
– Jag har fått många tillfällen att förklara och försvara nämndemannasystemet, säger förbundsordförande Stefan Blomquist.
– Vidare har jag getts rikliga tillfällen att även kunna prata om NRF:s fokusfrågor mm.

Endast för administratörer