Nämndemännens ordförande: ”Höj arvodet till finsk nivå”

Arvodet för nämndemännen måste höjas och bättre ersättning bör utgå vid övertidsarbete.
Det anser Nämndemännens Riksförbund som vid upprepade tillfällen vänt sig till justitiedepartementet med yrkanden om höjningar av nämndemännens arvoden utan att få något direkt besked.
– Den snälla tolkningen är att det har blivit interna missförstånd inom regeringskansliet i samband med diarieföringen av inkommande ärenden. Dock kan jag inte låta bli att även misstänka att nämndemannafrågor möjligen inte står högst upp på Justitiedepartementets prioritetslista, säger förbundsordföranden Stefan Blomquist till Dagens Juridik.

Endast för administratörer