NRF anser att det är av största vikt att nämndemannasystemets legitimitet stärks och att skäliga och rimliga ersättningar samt arvoden utbetalas. Regeringen bör besluta om att arbetsvillkoren förbättras för landets nämndemän. Förbättrade arbetsvillkor torde innebära att domstolarnas oberoende och självständighet ökar.

Endast för administratörer