Årets Nämndeman 2023 - Doris Möller, Ystad

NRF:s förbundsstyrelse beslutade enhälligt att utse Doris Möller, Ystad nämndemannaförening, till Årets Nämndeman den 15 april 2023. Motiveringen lyder:

”Doris har mycket lång erfarenhet av att döma vid såväl tingsrätt som förvaltningsrätt. Hon har alltid varit kollegial med både lagfarna och övriga domare samt övrig personal verksam vid tingsrätten. Hon bistår övriga nämndemän vid tingsrätten samt andra genom att vid behov vänligt och tydligt ta upp diskussioner om vårt viktiga uppdrag som lekmannadomare och som det allmännas representanter i rätten. Det kan röra allt kring hur man uttrycker sig korrekt när man som nämndeman talar om uppdraget eller annat. Men även hur man som lekmannadomare uppträder och är klädd såväl i som utanför rättssalen.

Hon driver hela tiden frågorna om kompetensutveckling på alla områden för nämndemännen vid Ystad tingsrätt och gör det såväl inom den lokala nämndemannaföreningen som i direkt diskussion med bland annat domstolens lagman. Hennes fokus är alltid att värna vår demokrati genom att alla cirka åttio nämndemän vid Ystads tingsrätt agerar för att vidmakthålla och förstärka allmänhetens förtroende för vårt rättssystem.

För året 2022 märks särskilt hennes initiativ att starta en förening för nämndemännen vid Ystads domsaga, vilken legat nere några år. Det är relativt många som idag är aktiva som funktionärer i föreningen men initiativet att starta en ny förening var helt och hållet Doris. Hon har varit drivande i frågan att starta föreningen och hur den ska agera och är fortsatt ledamot av föreningens styrelse innevarande verksamhetsår.”

Priset kommer delas ut i samband med firandet av Nämndemännens Dag den 11 maj.

Endast för administratörer