”Har gängkriminella initiativet i det svenska rättssystemet?”

I Sverige finns det ca 9000 nämndemän som dagligen dömer i våra domstolar. En nämndeman har av staten givits ett mycket stort ansvar och befogenheter. Detta innebär att Regering och Riksdag, kontinuerligt måste förändra samt utveckla nämndemannasystemet, syftande till att kunna möta samhällets utmaningar och förändringar.

Endast för administratörer