Förbundsordförande Stefan Blomquist i Rapports sändning 19:30 måndag 3/4:

”Jag tror att fler och fler nämndemän som är i systemet idag, inte vill fortsätta, och även att det kan bli svårt att rekrytera nya”.

– Vi ska bredda rekryteringen, vi ska föryngra. Vi ska förbättra utbildningen för nämndemän som kommer in i det här.

– Det är bra som det är idag, men det kan bli bättre.

Endast för administratörer