Riksdagspartierna om nämndemännens vara eller icke-vara

Flera av riksdagspartierna ser brister med nämndemannasystemet – men inget av partierna säger sig vara villigt att avskaffa det.
En majoritet av partierna uppger dock att de vill se över rekryteringsförfarandet.
Det visar en kartläggning som Dagens Juridik har gjort.

Endast för administratörer