Nämndemännen har inte råd att betala resorna till domstolarna

Skenande drivmedelspriser till följd av Rysslands invasion av Ukraina riskerar att sätta rättssäkerheten ur spel.
Det säger Nämndemännens riksförbund som nåtts av “oroande rapporter” från medlemmar som säger sig sakna ekonomiska förutsättningar att själva bekosta sina inställelseresor till domstolarna.

För knappt två veckor sedan invaderade Ryssland Ukraina och just nu pågår ett blodigt krig I landet. Västvärlden har reagerat starkt på det ryska angreppet och har satt in omfattande sanktionspaket riktat mot Ryssland och inte minst landets oligarker och president Vladimir Putin.

Rysslands angrepp på Ukraina – och västvärldens reaktioner – har lett till att drivmedelspriserna ökat kraftigt, från redan höga nivåer. Under onsdagen nådde priserna nya rekordnivåer och en liter diesel kostar nu över 28 kronor litern.

“Inte ekonomiska förutsättningar att inställa sig”

De skenande drivmedelspriserna väcker uppståndelse och röster har höjts för att regeringen ska agera och införa krispaket. Kritik har också riktats mot att milersättningen fortfarande ligger kvar på 18:50 kronor per mil.

Nämndemännens riksförbund sällar sig nu till de som kräver åtgärder till följd av de höga drivmedelspriserna. Enligt förbundet har man “nåtts av ett stort antal oroande rapporter” från sina lokalföreningar och enskilda medlemmar, “som anmält att de inte längre har ekonomiska förutsättningar att själva bekosta de ökade resekostnaderna med egen bil till och från domstolen”.

Enligt förbundet gör drivmedelspriserna att nämndemän med lång resväg till domstolen inte längre får sina kostnader för inställelseresan täckta av de nuvarande ersättningsbeloppen. För nämndemän med långa resvägar innebär det ökade bränslepriset att kostnaden för inställelseresan inte täcks av nuvarande ersättningsbelopp. Nämndemännen varnar därför för att mål kan komma att ställas in på grund av brist på nämndemän.

Endast för administratörer