Stefan Blomquist- Summering och tacktal
samt framåtblick

Jag vill framföra ett stort tack för förtroendet som ni har gett mig att leda Nämndemännens Riksförbund, de kommande två åren.

Förutom att tacka alla stämmodelegater- från norr till söder- vill jag även tacka:

• förbundsstyrelsen

• valberedningen

• eSessions

• och VERISEC (sponsor). Freja eID?

Ett särskilt tack vill jag även ge till avgående förbundsordförande – Linda von Beetzen- som rekryterade mig till styrelsen för ett år sedan.

Det är med glädje och stolthet jag tar emot detta viktiga offentliga förtroendeuppdrag. Tillsammans skall vi ta oss an de framtida utmaningar som vi står inför.

Min devis är: ”Vi måste våga, värna och utveckla” nämndemannasystemet”.

Linda lämnar i dag arbetet som Förbundsordförande. Hon efterlämnar sig ett förbund som är i mycket gott skick. Stort fokus de gånga två åren har bland annat varit att modernisera föreningens kommunikationsmetoder:

• Vi har fått en ny modern tidning – Nämndemannen, Thomas Östlund

• Vi har en modern hemsida

• Aktiviteterna på Facebook har ökat, 900 följare – 1000!!!

• Vi har blivit tuffare i språkbruk, mera offensiva (högre tonläge) i framtoningen och aktivare i opinionsbildning.

Debattartikel i veckan: ”Rättstatens Principer”.

• Vi har ett ökande medlemsantal snart – snart 3000 medlemmar!!!

Linda har hängivet lett NRF och hon har lagt ner oerhört mycket tid och oavlönat arbete. Jag och hela styrelsen vill tacka dig för tiden som Förbundsordföranden och önskar dig stort lycka till i näringslivet.

Med mig som ny förbundsordförande och med den nya förbundsstyrelsen, går vi vidare in i en ny fas.

NRF har i dag genomfört en historisk förbundsstämma. Den har genomförts som en digital hybridstämma där lokalföreningarnas delegater deltagit digitalt från den egna hemorten. Resultatet har varit en stor framgång och är ett gott tecken på att den digitala utvecklingen har nått NRF på allvar.

I dessa tider av:

• global turbulens

• handelskrig

• hot mot demokratiska system

• coronapandemi

är behovet större än någonsin av ett starkt och oberoende rättsväsende.

Enligt en färsk undersökning i Europabarometern bland Europas medborgare ökar svenskarnas förtroende för det svenska domstolsväsendets oberoende. I andra länder går förtroendet kraftigt ner (Polen, Ungern, Kroatien m fl).

Om vi inte är vaksamma kan domstolarnas oberoende, undergrävas av exempelvis politiska och ekonomiska påtryckningar. För att garantera oberoende domar, är den enskilt viktigaste faktorn: Domares status och Position.

Jag gick till val på att; våga, värna och utveckla nämndemannasystemet – inte avveckla eller förvalta.

Jag tror på att: – ett väl fungerande nämndemannasystem, är en nödvändighet för att ”rättsstatens principer”, skall göra sig gällande, i vårt demokratiska land. Vi skall därför vara rädda om vårt mödosamt och under lång tid, uppbyggda nämndemannasystem.

Jag är väl medveten om att nämndemannasystemet ibland kan ifrågasättas och att enskilda nämndemän begår fel. Detta är dock inte samma sak som att hela Nämndemannasystemet skall avskaffas eller läggas ner. Istället skall vi tillsammans utveckla organisation och arbetssätt. Enskilda fel och misstag som begås, skall naturligtvis rättas till.

Årets Förbundsstämma har antagit Förbundsstyrelsens förslag om den Strategiska Agendan och Verksamhetsplan för åren 2020-2022.

Det tycker jag var ett mycket vidsynt beslut, som tydligt speglar min viljeinriktning, de kommande två åren. Den Strategiska Agendan och Verksamhetsplanen 2020-2022, är ett stöd för förbundsstyrelsen och lokalföreningarna att inrikta och prioritera arbetet mot uppsatta mål och göra avvägningar mot givna resurser (organisation, ekonomi, personal mm).

Vidare har Förbundsstämman i dag beslutat om den så kallade ”ändamålsparagrafen”. I och med detta så stärks NRF ytterligare och vi kan lättare driva våra gemensamma frågor. Helt nödvändigt för att ta sig an framtida utmaningar.

– ”NRF består av 52 lokalföreningar, men är ett gemensamt förbund”.

(Alternativ text om stämman röstar ner styrelsens förslag.

Tyvärr ville inte stämman gå hela vägen. Stegvis ambitionshöjning. Medlemsavgifter. Stadgar).

Nämndemännens Riksförbund organiserar i dag ca 3000 medlemmar av totalt ca 8500 nämndemän.

Trots ”corona-oro”, så upplever vi nu en positiv medlemsutveckling – mycket tack vare lokalföreningarnas hängivna arbete. Trots det, måste vi tillsammans fokusera än mer på att försöka öka medlemsantalet. Många fler nämndemän måste ansluta sig till NRF, för att vi som förbund, skall kunna ha trovärdighet och kraft, i förhållande till justitiedepartementet, domstolsverket och till media. Ambition bör vara att alla nämndemän ska vara medlemmar i Nämndemännens Riksförbund.

– Det är då, vi kan bli riktigt starka och lättare få gehör för våra krav.

Det är ett styrkebesked för NRF att i dag kunna presentera en väl sammansatt förbundsstyrelse, med lång erfarenhet och spetskompetens. Jag hoppas på en: ”kort startsträcka”, som ger förbundsstyrelsen nya krafter i kombination med kontinuitet och kunskap om NRF:s historiska långa linjer. Just nu befinner sig nämndemannasystemet i en spännande fas och det är tydligt att många vill vara med på resan framåt och bidra till nämndemannasystemets fortsatta utveckling.

Förbundsstyrelsen vill genom ett lagarbete, driva arbetet framåt tillsammans med regionerna och lokalföreningarna.

Jag går in i min nya roll som Förbundsordföranden:

• med nyfikenhet

• ett öppet sinne

• och med integritet.

Stort Tack till er alla!!!

Och härmed förklarar jag Förbundsstämman 2020, för avslutad.

Stefan Blomquist

Förbundsordförande Nämndemännens Riksförbund

Endast för administratörer