Bedrägerier – ett utbrett samhälls­problem

Bedrägeri innebär att en gärningsperson lurar någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Det medför att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir lurad.

Bedragarna hittar ständigt nya metoder för att lura till sig uppgifter. Det är därför viktigt att vara försiktig och inte göra något förhastat. Bedrägeri är ett utbrett samhällsproblem som finns överallt.

För någon vecka sedan rapporterade en av NRF:s lokalföreningar om ett försök till bedrägeri där någon okänd person använt sig av föreningsordförandes e-postidentitet för att få kassören att göra en utbetalning till personen ifråga. Tyvärr är det fullt möjligt att med rätt verktyg, använda sig av någon annan persons e-postadress som avsändare och på så sätt få det att se ut som att brevet kom från en känd källa. Det kan vara så att informationen om adresserna är hämtad från vår öppna registrering av förbunds- och föreningsstyrelser men kan lika gärna var hämtad från andra helt öppna register.

E-postadressen (och i viss mån telefonnummer) har blivit en inträdesbiljett till en stor del av våra liv. Att använda samma adress i många olika sammanhang t.ex. till sitt Facebook- Instagram, Tik-Tokkonto eller i näthandel, samtidigt som den används i mer officiella syften gör det enkelt för en förövare att hitta trovärdiga ingångar till bedrägeri. De flesta av oss bjuder frikostigt på stora delar av våra liv i sociala medier och gör det enkelt för bedragaren att kartlägga nära vän- och familjerelationer och sedan utnyttja det i bedrägliga syften. Tillsammantaget blir bilden av oss, mer eller mindre komplett och informationen användbar för en person eller organisation som vill bedra eller skada på något annat sätt.

Så med vår ambition att vara öppna och transparanta och så långt som det går öppna för kontakt och kommunikation, så har vi gjort det enkelt för en förövare att kartlägga våra liv och våra kontakter. Bedragaren behöver egentligen inte syssla med någon ”hacking”. Den mesta informationen till våra vardagsliv finns i helt öppna källor.

Den omedelbara reaktionen blir då att fråga om det är dags att stänga och bli mindre öppen och transparant. Hoten gör oss rädda och skapar en känsla av att vilja låsa in oss i slutna system med mindre offentlig insyn. Och kanske är det precis den känslan av osäkerhet och rädsla som förövaren vill uppnå…

Förslag på något som går att göra för att minska riskerna:

  • Använd helst inte samma e-postadress för kommunikation inom lokalföreningen som används till olika konton på sociala medier och i näthandel. För Förbundsstyrelsen finns specifika konton under vår egen domän nmrf.se. Använd den adressen. För övriga: Gör ett nytt kostnadsfritt e-postkonto på t.ex Google (Gmail) eller Microsoft (Live eller Outlook) Användning av ett nytt fräscht konto minskar risken för ofrivillig koppling till privatlivet högst väsentligt. Kontakta webbansvarig (email hidden; JavaScript is required) för hjälp.
  • Använd inte samma lösenord på flera konton och tänk på att det är längden mer än komplexiteten (att blanda stora och små bokstäver med siffror och specialtecken) som avgör hur svårt det är att knäcka. Minst 12 tecken.
  • Varje klick på ”Godkänn alla cookies” skickar värdefull information till vad vi har för intressen och preferenser. Välj i stället ”Bara nödvändiga cookies” för att minimera riskerna för kartläggning av val och intressen som även kan användas i bedrägliga syften.
  • Var försiktig med att dela med dig till olika appar av den platsinformation som mobiltelefonen registrerar. Även denna kan användas i bedrägliga syften.
  • Att alltid var ”sunt vaksam” när man befinner sig på nätet. Lita på din intuition. Verkar något skumt och misstänkt så är det oftast det. Ett klick i e-brevets huvud (”Meddelandeinfo”) kan berätta var ett mejl egentligen kommer ifrån, och göra att misstag undviks.
  • Polisen vill få in anmälan om alla bedrägerier och försök till bedrägerier. Även om inte förövaren lyckas i sitt uppsåt är det fortfarande ett brott att försöka lura någon. Tyvärr är dessa brott svårutredda men en anmälan kan bli en viktig pusselbit för polisen.
Lär dig mer om hur du bäst kan skydda dig på ”Svårlurad.se”

Endast för administratörer