NRF:s  ordförande Linda von Beetzen

Linda von Beetzen - NRF:s ordförande

Linda von Beetzen- Jungfrutal vid Stämman 2018

Först vill jag rikta ett hjärtligt tack för förtroendet att bli ordförande för Nämndemännens Riksförbund. Jag vill tacka styrelsen, valberedningen och framförallt er stämmodelegater som representerar våra 8700 medlemmar, vars förtroende jag nu har att förvalta i vår gemensamma strävan att befästa och förstärka den viktiga roll som vårt förbund har.

  Det är med stor glädje jag tar emot detta förtroende. Dock är det också med ett stygn av sorg i hjärtat jag gör detta utan att ha Marika med oss här idag. Men ödet ville annorlunda. Jag tror jag talar för alla när jag säger att Marika var en fantastisk människa och en otroligt viktig person för förbundet. Men jag tror samtidigt att hon inte hade velat att vi satt här och sörjde idag, nej jag tror hon hade velat att vi skulle samla oss och blicka framåt.  

  Marika som jag kom att lära känna var nyfiken med ett öppet sinne och hade en alldeles orubblig integritet. Och ju mer jag tänker på det så är detta precis de egenskaper som bör vägleda varje nämndeman; Nyfikenhet, ett öppet sinne och integritet.  

  En nyfiken nämndeman går in i varje mål med engagemang och en vilja att ta reda på så mycket som möjligt. Nyfikenheten driver oss att ifrågasätta och kräva tydliga svar i förhandlingarna, likväl som att vinnlägga sig om att domen blir rättvis och eventuell påföljd blir rimlig.  

  En nämndeman med ett öppet sinne går in i varje rättegång utan förutfattade meningar om varken social tillhörighet, etnisk bakgrund eller tidigare brottshistorik. Varje tilltalad skall prövas på objektiva grunder i varje enskilt mål.  

  En nämndeman med integritet fattar sina beslut med utgångspunkt i svensk lagstiftning och svensk rättspraxis. Inga andra principer eller övertygelser får ta plats före denna grundläggande rättsprincip. Vi får aldrig låta politiska åsikter, religiösa övertygelser eller personliga värdegrunder stå mellan den tilltalade och en rättvis dom.  

  Som ordförande i Nämndemännens Riksförbund kommer jag stå upp för dessa värderingar. De är fundamentet i alla de viktiga frågor jag vill driva: 

  (1) Vi måste förbättra rekryteringen. Mycket av kritiken mot nämndemanssystemet går att härleda till dålig rekrytering. De politiska partierna måste ta ett större ansvar för den viktiga roll som nämndemännen har. Det måste bli en bättre prövning av individen såväl före och under uppdraget. Den situation i Solna som fick stor massmedial uppmärksamhet för ett tag sedan visar med all tydlighet vilka brister som finns.  

  (2) Vi måste ta plats. Det finns nästan 9000 nämndemän i Sverige och det är en av samhällets allra viktigaste institutioner. Nämndemanssystemet har överlag ett brett stöd såväl hos allmänhet som hos politiker. Men det är inte våra supporters som gör väsen av sig. Det är våra motståndare. Vi får inte glömma att det finns ett inte försumbart motstånd i alla politiska läger och i andra delar av samhället, mot själva den bärande tanken att vi skall ha demokratiskt valda representanter för folket i våra domstolar. Vi måste därför ta mycket mer plats i den allmänna debatten och i media, såväl sociala medier som i traditionella.  

  (3) Vi måste höja kunskapsnivån. Idag får en ny nämndeman en generell och obligatorisk utbildning av Domstolsverket. Utöver det finns en del material att ta del av via nätet och andra källor. Men det är långt ifrån tillräckligt. Vi har alla makten över människors liv i våra roller som nämndemän. Det skall inte finnas några tvivel att dessa beslut fattas på rationella grunder av välinformerade individer. För detta krävs att vi höjer kunskapsnivån och ser till att vi erbjuder möjligheter till ständig vidareutbildning. Kunskap är nyckeln 

  (4) Vi måste få bättre villkor. Dagsersättningen på 500 kronor är på tok för låg, inte minst i förhållande till vad andra grupper i samhället får i ersättning för olika offentliga uppdrag. Halvdagsersättningen skall bort. Det är inte rimligt att man står med stoppur och räknar minuter ifall du skall få 250 eller 500 kronor. All ersättning skall baseras på heldagsersättning och det gäller såväl dagsersättningen som ersättning för förlorad arbetsinkomst. Och vad gäller förlorad arbetsinkomst måste denna ersättning också inkludera semesterersättning och pensionsavsättning. Det är inte rimligt att vi nämndemän skall finansiera statens rättskipning genom detta orättvist utformade ersättningssystem.  

  (5) Slutligen menar jag vi måste samla oss. Idag finns 8700 nämndemän i Sverige men bara 2700 av dessa är medlemmar i Nämndemännens Riksförbund. Detta är inte hållbart. För att vi som förbund skall kunna ha trovärdighet och kraft i förhållande till justitiedepartementet, till domstolsverket och till media så måste vi ha många fler bakom oss. Vi måste göra en plan för hur vi skall värva de 6000 nämndemän som ännu inte är medlemmar hos oss.  

Jag kommer driva våra viktiga frågor och vår verksamhet i nära samarbete med såväl styrelsen som med lokalföreningarna ute i landet.

  Och jag vill i detta sammanhang också passa på att tacka Mats Linder, som har varit och kommer vara ett stort stöd för mig i arbetet.  

  Det vi i förbundet vill åstadkomma är ett lagarbete och med det lag jag har med mig i detta arbete - vet jag att jag kan se på - det kommande året med tillförsikt. 

  Jag går in i min nya roll med nyfikenhet, ett öppet sinne och med integritet. 

Tack!