Axplock av bilder från Stämman 5 maj 2018

Förväntansfulla ombud samlade inför stämman

Presidiet för stämman

              Sekreterare Sabina Gudmundsson,
Attunda nf,

Ordf örande Nicholas Nikander,
Kommunfullmäktiges ordf, Nynäshamn

Sekreterare Jan–Åke Porseryd,
Stockholms nf


Roine Hangvar redogör för styrelsens förslag till nya stadgar.
Flitigt återkommande i talarstolen.  

Cristina Bernevång, ordförande Borås 

Hans Andersson, ordf, Eskilstuna-Strängnäs

Gert-Åke Andersson,
ordförande HR Skåne- Blekinge

Lars Wikberg,
ordförande Härnösand-Kramfors

Catharina Espmark,
Statssekreterare, Justitiedepartementet

Ingamaj Wallertz Olsson, Alingsås, ställer en fråga till Catharina Espmark och Mats Linder