Axplock av bilder från Stämman 5 maj 2018

Förväntansfulla ombud samlade inför stämman

Presidiet för stämman

              Sekreterare Sabina Gudmundsson,
Attunda nf,

Ordf örande Nicholas Nikander,
Kommunfullmäktiges ordf, Nynäshamn

Sekreterare Jan–Åke Porseryd,
Stockholms nf


Överläggning i en paus

Roine Hangvar redogör för styrelsens förslag till nya stadgar.
Flitigt återkommande i talarstolen.  

Cristina Bernevång, ordförande Borås 

Hans Andersson, ordf, Eskilstuna-Strängnäs

Gert-Åke Andersson,
ordförande HR Skåne- Blekinge

Lars Wikberg,
ordförande Härnösand-Kramfors

Catharina Espmark,
Statssekreterare, Justitiedepartementet

Ingamaj Wallertz Olsson, Alingsås, ställer en fråga till Catharina Espmark och Mats Linder