Förbundsstyrelsen

...som valdes vid Stämman i Stockholm 5 maj 2018


Styrelsen

Stående fr v: Michael PB Johansson, Lars Österdahl, Marie Westerberg (avgått december 2018), Roine Hangvar, Anna M Martin
Sittande fr v: Eva Persson, Linda von Beetzen, Karn Einarsdotter-Carlén, Eva-Christine Winqvist


Förbundsordförande

Linda von Beetzen, Stockholms nf (nyval)


Vice förbundsordförande
Roine Hangvar, Kammarrättens nf (omval)


Förbundskassör
Karn Einarsdotter - Carlén, Örebro läns nf (omval)


Förbundssekreterare
Lars Österdahl, Värmlands nf (Avliden september 2019)

Ledamöter

Eva Persson, Göteborgsregionens nf (omval)


Marie Westerberg, (avgått december 2018)


Eva-Christine Winqvist, Malmö nf (nyval)


Anna M Martin, Jämtlands läns nf (nyval)


Michael PB Johansson, Västmanlands läns nf (nyval)


Stefan Blomquist, Södertörns nf (adjungerad juni 2019)