Välkommen till Stämman 2018!

Valda ombud och stämmans funktionärer hälsas  hjärtligt välkomna till Stockholms tingsrätt, Rådhuset till NRF:s andra förbundsstämma 5 maj 2018. 

NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND 
Förbundsstyrelsen